A l’hora de comprar. Escull Vidre!

En la nostra decisió de compra tenim en compte aspectes com el gust, el valor nutricional o la frescura… però, tenim en compte el material amb el que està fet l’envàs?

Amb tants materials d’envasat disponibles al mercat, és molt important prendre les millors decisions amb l’objectiu de cuidar la nostra salut, preservar el sabor i respectar el medi ambient.

El vidre és un dels principals materials per a l’elaboració d’envasos d’aliments i begudes. Molts dels productes que comprem venen en envasos de vidre com és el cas de les salses, les conserves vegetals, confitures, sucs…

I és que la creixent preocupació pel medi ambient, combinada amb les preferències dels consumidors per una vida sana, estan impulsant la confiança del consumidor cap a l’elecció del vidre com el material d’envasat ideal en la compra d’aliments i begudes. El canvi climàtic és la principal preocupació a l’hora d’escollir un producte envasat, així com la idea que la seva fabricació és menys perjudicial pel medi ambient. Així ho mostra la darrera enquesta europea encarregada per la plataforma de consumidors Friends of Glass (Plataforma europea de consumidors a favor del vidre i el seu reciclatge).

En definitiva, el vidre és un material molt noble que conserva i protegeix els productes que consumim, sobretot begudes i aliments en conserva. Utilitzar envasos de vidre és una excel·lent forma de reduir el terrible dany que ocasiona el plàstic al medi ambient i a la salut.

Propietats del vidre

Reciclable · Es pot reciclar en la seva totalitat, al 100%. Es tracta d’un exemple perfecte de sostenibilitat.

Natural · Els seus principals components provenen de la natura: sorra de sílice, carbonat de sodi i calcària.

Sostenible · Permet l’elaboració i re-elaboració de forma reiterada, fet que el converteix en un material que pot ser reciclat al 100%. Si el recicles tindrà infinites vides!

Reutilizable · Una vez consumido el contenido del envase podemos darle una segunda vida. Aquí encontrarás algunas ideas de la mano de Ecoinventos.

· No contamina els aliments/begudes ja que el vidre no està fabricat amb substàncies químiques com el BPA o els ftalats que poden filtrar-se del recipient al contingut.

· Garantitza que els sabors i nutrients dels aliments es mantinguin sense patir cap variació.


· No es deteriora, no es degrada ni s’esvaeix.

Fonts:

· Friend Of Glass

· Ecovidrio. Reciclaje. El vidrio