AVÍS LEGAL

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE SALSAS, SL, responsable del lloc web, en endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condiicons d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observació i compliment de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.

TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE SALSAS, SL, es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer en aquest lloc web, sense que existeixi obligació de preavís o de posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la publicació en aquest lloc web de TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE SALSAS, SL.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom del domini: oliveradatenea.com

Nom comercial: OLIVERA D’ATENEA

Denominació social: TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE SALSAS, SL

NIF: B43713437

Domicili social: C/ VICTOR CATALÀ, 19 REUS

Telèfon: 977 33 81 70

E-mail: info@oliveradatenea.com

Inscrita al Registre (Mercantil / Públic): Registro Mercantil Tarragona, Tomo 1852, Folio 112, Sección 8, Inscripción 1ª Hoja T26192.

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, textos i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per la qual van ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix, en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controversia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir al lloc web principal d’oliveradatenea.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho per mitjà del correu electrònic info@oliveradatenea.com

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de l’informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Ús de Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilizades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen al finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies, proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilizaran per a la recollida dels mateixos.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor os es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat previament a les àries, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense tenir que registrar-se en cada visita.

També es poden utilitzar para mesurar l’audiència, paràmetres de tràfic, controlar el progrés i número d’entrades, etc., essent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament, però beneficioses per l’usuari. Aquest lloc  web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació a l’equip. Siusplau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

 

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduits per tercers als seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als citats continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció al citat lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i dels continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en foros, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independient a la pàgina web del RESPONSABLE. De totes maneres,  i en compliment del que es disposa als articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional i internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc s’ha revisat i provat per tal que funcioni correctament. En principi, pot garantir-se’n el correcte funcionament  els 365 dies de l’any, 24 hores al daa. No obtant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat de que existeixin certs errors de programació, o que ocorrin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l¡adreça IP i el nom de domini utilizats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir medicions únicament estadístiques que permetin conèixer el número d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE  I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controversies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que en ell s’hi desenvolupin, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús als Jutjats i Tribunals més propers a Reus.