Qualitat i Seguretat Alimentària

El nostre principal objectiu és la recerca constant entre l’eficàcia en el procés de transformació de les matèries primeres i la qualitat total del producte final. El nostre departament de Qualitat i I+D supervisa, analitza i millora la qualitat en totes les fases del procés productiu.

La trassabilitat de tots els nostres productes comença amb un avançat sistema de gestió, en l’elecció i l’origen de les matèries primeres, cuidant totes les etapes del procés de producció, els valors nutritius i les propietats organolèptiques.

 

Les nostres instal·lacions compten amb les últimes tecnologies en sistemes de producció alimentària, cuidant en tot moment el control de les matèries primeres i les condicions sanitàries, en compliment de l’actual legislació europea.

A Técnicas de Elaboración de Salsas tenim implantats rigurosos protocols de neteja i higiene, així com exhaustius controls d’envasos i materials auxiliars. D’aquesta manera aconseguim una perfecta conservació del producte final i la màxima garantia pel consumidor.

La vigilància en la perfecta rotació dels productes i un estricte control de qualitat, emparant-nos en anàlisis constants del producte final, garanteixen el compliment dels límits de qualitat establerts pel nostre exigent departament.

El compliment de tot aquest sistema de qualitat ens permet comptar amb la Certificació IFS FOOD (International Food Standard) que certifica el sistema de gestió i seguretat alimentària implantat a l’empresa. Aconseguint en tots els productes elaborats per Técnicas de Elaboración de Salsas un estàndard de qualitat reconegut a nivell internacional.