PRODUCTES BIO

La producció I el consum d’aliments ecològics contribueixen a la sostenibilitat del planeta mper mitjà de pràctiques respectuoses amb el medi ambient.

El nostre compromís i la més elevada qualitat dels nostres productes ecològics queden garantits amb la inscripció al CCPAE (Consell Català de la Producció Ecològica) i l’adhesió al Reglament Europeu Ecològic CE2092/91.

Les nostres salses Bio d’Atenea s’elaboren, envasen i comercialitzen seguint les normes de l’Agricultura Ecològica, conservant d’aquesta maneraí la integritat dels seus valors.

 L’Agricultura Ecològica té com a objectiu l’obtenció d’aliments d’òptima qualitat, lliures de residus que contribueixen a minimitzar l’impacte humà en el medi ambient.

Principis de l’Agricultura Ecològica:

  • Foment del desenvolupament rural sostenible.
  • Conservació de la biodiversitat de les espècies naturals.
  • Facilita la conservació dels sòls, ja que afecta en menor mesura als seus components naturals.
  • No utilitza fertilitzants ni pesticides químics. Estricta normativa de qualiatat i control.
  • Contribueix al manteniment de les petites explotacions.
  • Protegeix el medi ambient.
  • Es basa en l’equitat i en un mercat just.

PRODUCTES VEGANS

El segell V-Label és un distintiu reconegut internacionalment en l’etiquetat de productes lliures d’ingredients d’origen animal.

Es tracta d’un símbol reconegut a tot el món pels productes vegans i vegetarians, i una referència fiable pels consumidors.

SOSTENIBILITAT

Cuidar el medi ambient, la nostra prioritat

 A Técnicas de Elaboración de Salsas som conscients de l’importància de la conservació del medi ambient i de la protecció dels recursos naturals.

En el procés d’envasat dels nostres productes només utilitzem materials sostenibles, des de la fase d’omplir fins la fase final de distribució del producte.

VIDRE

El vidre és un material reciclable

Tots els nostres products s’envasen en pots/botelles de vidre. El vidre garanteix una conservació òptima dels aliments de forma sostenible.

Amb un elevat índex de reciclat i un important compromís per part dels consumdiors, pel que fa al seu ús i retornabilitat, el vidre és un material sostenible, i amb nombrosos avantatges en un entorn social, econòmic i mediambiental.

Per cada tona de vidre reciclat, s’eviten 0,23 tones d’emissions de CO2.

METALL

Si! Les tapes dels pots son reciclables i van al contenidor groc.

Els materials utilitzats en les tapes dels nostres productes son 100% reciclables.

Per reciclar les tapes, se’n separen els materials, segregant segons el tipus de metall.

Posteriorment es trituren i es renten, retirant totes les possibles impureses com les restes de menjar o de paper de l’etiqueta. Per últim s’assequen i s’envien a las plantes de fundició per re-introduir-les de nou al procés productiu.

Font ECOEMBES.es

CARTRÓ/PAPER

¡Sí! Las tapas de los tarros son reciclables y van al contenedor amarillo.

El papel utilizado por nuestros proveedores en la fabricación de las etiquetas de todos nuestros productos, cuenta con la certificación FSC que garantiza al consumidor que el papel utilizado está hecho de madera proveniente de bosques gestionados y que cumple con el proceso de recuperación y reciclaje según la normativa establecida.

El papel y el cartón utilizados por empresas con el sello RECIPAP utilizan materias primas recicladas, lo cual, reduce el impacto ambiental y garantiza que los embalajes son 100%  de fabricación natural, biodegradable y por supuesto, reciclable.